Κλίση επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ων ( το μέλλων )
Ουδέτερο

 

Πάτησε στην πορτοκαλί καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε να φτιάξεις την κλίση.

 

 

               

© 2010-15    |  Επικοινωνία