Ανακοίνωση για εκδρομή

 

Αντιστοίχισε την πράσινη καρτέλα με την πορτοκαλί που είναι το χέρι δείκτης , ώστε να φτιάξεις ένα σχέδιο ανακοίνωσης για εκδρομή.

 

              

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία