Παρατήρησε τους πολλαπλασιασμούς
δεκαδικού με
10, 100, 1000.

 

 

 

 άρχισε ...>