Στατιστική - Γραφήματα

 

Δες το γράφημα και πληκτρολόγησε τις μονάδες βροχόπτωσης που αντιστοιχούν μόνο στους μήνες που σου δίνονται.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

ΙΑΝ  

 
ΑΠΡ

 

 
ΙΟΥΛ

 

 
ΝΟΕ

 

ΔΕΚ

 

                                                                                     
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία