Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

 

Γράψε τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών κλασμάτων που βλέπεις.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    6

Χ

7

=

 
    5 5  
               
    12

Χ

3

=

 
  10 5

               
  12

Χ

10

=

  10 13

                                                    
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία