Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Αντιστοίχισε τις προτάσεις για να φτιάξεις πως γίνεται η διαίρεση κλάσματος με κλάσμα.

 

 

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία