Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Δες την παρουσίαση  πως γίνεται η διαίρεση κλάσματος με κλάσμα.

 

 

 

  

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία