Ποια κάνουν 600 εκατ.;

 

 
 
   
 

 2 Χ 300 εκατ. 

 
   

 1 δισ. - 400 εκατ. 

 
 

 3 Χ 200 εκατ. 

 

 3 Χ 300 εκατ. 

 

 3 Χ 150 εκατ. 

 

 10 Χ 6 εκατ. 

 

 150 εκατ. + 350 εκατ.

 

250 εκατ. + 350 εκατ.