Ορθογραφία - Μετρό

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

κυκλφοριακό, γκνια,
πόγειος, φορτηγό,  επιβάτες,
 δρομλόγιο,  σιδρόδρομος

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία