Ορθογραφία - Πολιτισμός και διασκέδαση στην πόλη

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

βιβλία,  καιτεχνικό,
ορχστρα, μουσο,  μνμεία
  κνηματογράφος,

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία