Ορθογραφία - Πολιτισμός

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

συναλία,  σγχρονη,
πολιτισμός, εκδήλση,  μουσείο
κινματογράφος, καιτέχνης

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία