Η γειτονιά της πόλης - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

χορύπανση,   μονοκατκίες,
χματόδρομοι,   πλανόδιοι,
συνκία,  νεοκλαικά,  διαπασών,
θόρυβος,  συχία

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία