παγοπώλης 

 παγωπόλης 

 

 

 πολητές 

 

 πωλητές 

 
   

 

 σιμερινό 

 

 σημερινό 

 

 

 συνοικία 

 

 σινοικία 

 
   

 

 ξέγνοιαστα 

 

 ξέννοιαστα 

 

 

 νεοκλασικά 

 

 νεοκλασσικά