νιφάδες 

 
   

 

 κρύο 

Μπράβο !!!
Τα κατάφερες !!!

   

 

 χειμώνας 

 
 

 

 εφήμερη 

   
     

 

 φθινόπωρο 

 

 

 ρυάκι