νιφάδες 

 νυφάδες 

 

 

 κρίο 

 

 κρύο 

 
   

 

 χειμώνας 

 

 χημώνας 

 

 

 εφήμερη 

 

 εφίμερη 

 
   

 

 φθινόπορο 

 

 φθινόπωρο 

 

 

 ρυάκι 

 

 ριάκι