Ορθογραφία - Πνευματικά παιχνίδια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

αξιματικός
πολιες
ργοι
βασίλι
στρατιώτες
κινήσεις

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία