Ορθογραφία - Παραδοσιακά παιχνίδια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

έπαιζα
στατε
χωστείτε
συνοικία
κρύμο
μούνται

 

 

[../../../../incl/copyright.html]