Ορθογραφία - Ηλεκτρονικά παιχνίδια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ποδόρο
τρόπαιο
δική
πολιορκία
δετε
ρύθση

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία