Ορθογραφία - Επιτραπέζια παιχνίδια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

τατητα
εμότητα
διαφωνία
σιμοποιούν
ρονομίες
μιμήσεις

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία