Ορθογραφία - Συναυλία

 
 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
- Θυμήσου να γυρίσεις το πληκτρολόγιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 

συναλία,  μηχάνμα,

 
 

μαγντόφωνο,  μικρόφνο, 

 

προβλείς,   ειστήρια

 

  

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία