Ορθογραφία - Μηχανή του χρόνου

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

παρελ
μέ
αλλάξετε
απέξε
δίλημμα
τατητα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία