Ορθογραφία - Ατλαντίδα

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κεανός
Ποδώνας
κάτοικοι
αλή
σεισμοί
επενμένος

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία