Ορθογραφία - Ταξίδια στ΄αστέρια

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Σελήνη
όρα
θεωτικά
διαμικά
κινείται
εικοί

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία