Ορθογραφία - Σκυταλοδρομία ανάγνωσης 

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

έπαινοι
συζήση
εσόδιο
κεφάλαιο
εξώφυ
περιπέα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία