Ορθογραφία - Σκυταλοδρομία ανάγνωσης

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ταλοδρομία
πρόγρα
προώθηση
ποιήθηκε
ενίσχυση
συτοχή

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία