Ορθογραφία - Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ήες
υδρόος
παραθια
σφαίρα
θρύλοι
εξερευτές

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία