Ορθογραφία - Βιβλιοθήκες 

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

αναστες
πληροφορίες
εκείωση
εξοπλισμένα
διαμορμένα
δαστική

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία