Οριστική ενεστώτα Συνοπτική
 προστακτική
Συνοπτική
υποτακτική

  χάνεις

 
  παίξε

 

 

 

να ζήσεις

μιλάς

   
 

ζεις

 
 να παίζεις χάσε

να παίξεις

 ζήσε

μίλησε

παίζε

παίζεις

να χάσεις

να μιλήσεις