Χρόνοι συνοπτικά

 

Για κάθε ΧΡΟΝΟ επιλέγω την/τις σωστές προτάσεις.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:
  Μια ενέργεια που θα γίνει μια στιγμή  στο ΜΕΛΛΟΝ.
 

    Α. Θα πηγαίνουμε στο δάσος κάθε μέρα.
   
    Γ. Θα έχουμε πάει στο δάσος πριν τελειώσει το πρώτο τρίμηνο.

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: 
  Μιά ενέργεια που θα γίνει στο μέλλον και θα έχει τελειώσει πριν απο κάποιο
  χρονικό σημείο.

     Α. Αύριο τα πουλιά του δάσους θα μαζευτούν στο μεγάλο δέντρο.
    
    Γ. Μετά τη βροχή έριξε χαλάζι.       
    

  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. Μια ενέργεια που έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή που μιλάμε.
     Α. Έγραφα εργασίες εχτές όλο το απόγευμα.
     Β. Γράφω τις εργασίες για την αυριανή μέρα.
    

  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. Μια ενέργεια που έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή που μιλάμε.
     Α. Έγραφα εργασίες εχτές όλο το απόγευμα.
     Β. Γράφω τις εργασίες για την αυριανή μέρα.
    

  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. Μια ενέργεια που έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή που μιλάμε.
     Α. Έγραφα εργασίες εχτές όλο το απόγευμα.
     Β. Γράφω τις εργασίες για την αυριανή μέρα.
    

 

 

 

 

 22

 


 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία