Οριστική ενεστώτα Εξακολουθητική
 υποτακτική
Συνοπτική
υποτακτική

  αγαπώ

 

θεωρώ

   

κρύβω

   

χάνω

   
 

να θεωρήσω

 
 να θεωρώ  

να αγαπήσω

 να κρύψω

να αγαπώ

να χάσω

 

να κρύβω

να χάνω