Ενεργητική φωνή των ρημάτων

 

   

Πάτησε στις καρτέλες με τη σειρά ώστε να φτιάξεις την ενεργητική σύνταξη της πρότασης που βλέπεις.

 

 

 

 

 

Το ταβάνι φτιάχτηκε από τον ξυλουργό.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία