Ρήματα - καταλήξεις -είτε, -είται

 

Πάτησε στη σωστή κατάληξη.
Θυμήσου:
- αυτός-η-ο κινείται
- εσείς κινείτε - κινηθείτε

 

 

              

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία