Ρήματα - καταλήξεις -είτε, -είται

 

Πληκτρολόγησε τις καταλήξεις
-είτε, -είται. Θυμίσου:

 

- αυτός-η-ο  κινείται

- εσείς  κινείτε - κινηθείτε

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  -είται, -είτε    
     

εσείς  θεωρ

 
     

αυτός  θεωρ

 
     

αυτό  συγχωρ

 
   

εσείς  μπορ

   

αυτή  αποτελ

     

εσείς  ζ

 
   

 

 

                                                    

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία