Παθητική-ενεργητική φωνή
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία