Υποκείμενο

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις υποκείμενο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

παίζει φλογέρα.
Μπουζούκι παίζει .
είναι ο αδερφός της.
μου είναι αυτός.
άναψαν το φωτισμό.
Εισιτήρια έκοψαν .

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία