Ρήμα

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις ρήμα.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Ο Γιάννης φλογέρα.  Μπουζούκι ο Κώστας.
Αυτός ο αδερφός της.
Ο αδερφός μου αυτός.
Τα παιδιά το φωτισμό.
Εισιτήρια οι άλλοι.

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία