Αντικείμενο

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις αντικείμενο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Ο Γιάννης παίζει
παίζει ο Κώστας.
Αυτός είναι ο αδερφός της.
Ο αδερφός μου είναι αυτός.
Τα παιδιά άναψαν .
τα έκοψαν οι άλλοι.

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία