Τελικές και βουλητικές προτάσεις

 

Πάτησε πάνω στις τελικές προτάσεις.
Θυμήσου !!! Για να διακρίνουμε αν μία πρόταση είναι τελική  ελέγχουμε αν το "να" μπορεί να γίνει "για να".
Αλλιώς είναι βουλητική.
Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

   Αγοράσαμε τηλεόραση
   Χτές βγήκαμε έξω
   Του ζητήσαμε να έρθει γρήγορα.
   Λέγαμε ανέκδοτα
   Θέλαμε να πάμε στο γήπεδο βόλτα, αλλά έβρεχε.
   Θέλω να δουλεύω
   Από μικρός ήθελε να γίνει μουσικός.

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία