Τελικές και βουλητικές προτάσεις

 

Πάτησε πάνω στις τελικές προτάσεις. Θυμήσου !!! Για να διακρίνουμε αν μία πρόταση είναι τελική ή βουλιτική, αφού και οι δύο ξεκινούν με το "να" ελέγχουμε αν το "να" μπορεί να γίνει σε "για να".

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

   Αγοράσαμε τηλεόραση
   Χτές βγήκαμε έξω
   Του ζητήσαμε να έρθει γρήγορα.
   Λέγαμε ανέκδοτα
   Θέλαμε να πάμε στο γήπεδο βόλτα, αλλά έβρεχε.
   Θέλω να δουλεύω
   Από μικρός ήθελε να γίνει μουσικός.

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία