Ευθύς και πλάγιος λόγος
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

   

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία