Ευθύς και πλάγιος λόγος

 

Πάτησε όπου βλέπεις ευθύ λόγο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

   
   Η Άννα  ρώτησε το Γιάννη πότε θα παίξουνε.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  
   Ο Δημήτρης της ζήτησε να έρθει νωρίς.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Ο Γιώργος τον παρακάλεσε να διαβάσουν μαζί.
  
  
 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία