περιπάτους   
  φωτιές           
  κόψιμο δέντρων