Ομώνυμες - Παρώνυμες λέξεις
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

Θυμήσου:
Παρώνυμα: Παρόμοιο άκουσμα
Ομώνυμα :  Όμοιο (ίδιο άκουσμα)

 

 

   

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία