Ομώνυμες - Παρώνυμες λέξεις
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

Θυμήσου:
Παρώνυμα:               Παρόμοιο άκουσμα
Ομώνυμα (Ομόηχα) : Όμοιο-ίδιο άκουσμα)

 

 

   

 

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία