Καθαρεύουσα

 

Σε κάθε λέξη της καθαρεύουσας που είναι το χέρι-δείκτης   αντιστοίχισε αυτήν της δημοτικής με την ίδια σημασία.

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία