1. παίξε

 

 

 

Οριστική ενεστώτα

 
 

Συνοπτική προστακτική

 
 

Συνοπτική υποτακτική

 
8
7
6
5
4
3
2
1