Αρσενικό/θηλυκό γένος

Ενικός αριθμός    

    o/η

διεθνής  ο δημοφιλής  

 δημοφιλείς 

 του/της

διεθνούς  του/της  

 

τον/την

διεθνή  τον/την  

 δημοφιλές 

-

 -  -

 

 δημοφίλων 

Πληθυντικός αριθμός

   

        οι

διεθνείς  οι  

 δημοφιλή 

     των

διεθνών  των  

 δημοφιλούς 

τους/τις

διεθνείς  τους/τις δημοφιλείς   

 δημοφιλών 

-

 -  -    δημοφιλοί