Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών

 
 

Πάτησε στους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών.
Θυμίσου: Δυνατός: Αυτόν.
              Αδύνατος: Τον πήρε (αυτόν) μαζί.
Πρόσεξε να μη μπερδέψεις τους αδύνατους τύπους με τα άρθρα του, της τον, την κλπ (πχ τον φίλο μου).

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Αυτή όταν είδε, χάρηκε.
Είχαν φίλο τον Αντώνη γιατί θαύμαζαν.
είπε της Μαρίας.
Την Άννα δεν σκέφτηκα καθόλου.

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία