Ονομασία πολυγώνων

6από6

 

Πως ονομάζεται;

 Οκτάπλευρο   Οκτάγωνο   Και τα δύο