Ονομασία πολυγώνων

5από6

 

Πως ονομάζεται;

 Επτάγωνο   Επτάπλευρο   Και τα δύο