Ονομασία πολυγώνων

3από6

 

Πως ονομάζεται;

 Πεντάγωνο   Πεντάπλευρο   Και τα δύο