Ονομασία πολυγώνων

2από6

 

Πως ονομάζεται;

 Τετράγωνο   Τετράπλευρο   Και τα δύο